Skip to the content

Magballong

En behandling utan kirurgiskt ingrepp, där riskerna och komplikationerna är relativt få jämförelsevis med magkirurgi. Behandlingen utförs med hjälp av en liten endoskopkamera för att föra in ballongen via munnen ner i magen och ingreppet tar mindre än 15 minuter med vårt erfarna operationsteam.

Läs mer

Medicinskbehandling

Med vårt viktminskningsprogram får du en långsiktig viktminskning och generell hälsoförbättring utan hunger. Detta är ett komplement till andra behandlingar eller att bibehålla vikt samt kan vara alternativ om man inte vill göra kirurgi.

Läs mer

Allurion magballong - f d Elipse

Allurion ballong - en kapsel som ska sväljas.
Gå ned 10-15% av din kroppsvikt med Allurion magballong.

Ingen kirurgi - Ingen endoskopisk undersökning - Inget behov av lugnande läkemedel vid insättningen

Ballongtyper

Ballongtyper

För närvarande finns det två typer av ballonger att välja mellan: sväljbar kapsel och insättning med gastroskopi.

Insättning av ballongen

Insättning av ballongen

Ingreppet utförs i ett särskilt utrustat rum med senaste tekniken inom endoskopi, och insättningen av ballongen tar mindre än 15 minuter. 

Kliniken

Om oss

Gastroklinik bildades 2017 och vår vision är att vara den mest välrenommerade kirurgiska klinik i Skandinavien och bli marknadsledande inom fetmabehandling.

Gastric ballong – En säkrare metod

Gastric ballong – En säkrare metod

Liksom vid alla andra medicinska behandlingar finns även vissa risker associerade med ballongbehandling. Riskerna för komplikationer med Gastric ballong är dock sällsynta och Gastric ballong anses mycket säkrare jämförelsevis med bariatrisk kirurgi. Gastric bypass kirurgi är associerade med signifikant högre risker för allvarliga komplikationer.

Det råder konsensus om att riskerna associerade med övervikt är högre än de sällsynta riskerna som är förknippade med Gastric ballong.

Vilken är den perfekta kosten med gastrisk ballong?

Många av dem som söker gastrisk ballongterapi har redan provat flera olika dieter förut, men de förlorar antingen inte tillräckligt med vikt, har svårigheter att upprätthålla sin målvikt eller inte kan följa en diet under lång tid. Det är inte lätt att följa en diet, men där kan en magballong spela en stor roll i viktminskningen.

 

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är den femte dödligaste sjukdomen i världen

Övervikt och fetma anses vara den femte dödligaste sjukdomen i världen. Människor med övervikt, särskilt bukfetma, löper dubbelt så hög risk för hjärtsjukdomar. Övervikt anses vara ett medicinskt tillstånd som oftare ses hos patienter med hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, ledvärk, sömnapné, och vissa cancersjukdomar. Redan vid fem procents viktnedgång har man kunnat dokumentera hälsovinster hos människor med diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar.

Effektiv behandling mot övervikt

Effektiv behandling mot övervikt

Gastric Ballong + Diet + Träning = 18 % viktnedgång*

Studier har visat att behandling med Gastric ballong, i kombination med kost- och träningsprogram ökar chansen betydligt att gå ner i vikt jämfört med endast diet och träning.


*Brasiliansk studie från 2016 med 40 000 patienter efter 6 månader

Framgångshistorior

Marleen

20 kg
12 månader (Spatz Ballong)

Sandra

26 kg
6 månader (Medsil Ballong)

Ole

32 kg
12 månader

Jag gick ner 30 kg på 11 månader med hjälp av en gastrisk Ballong

Kim

Beräkna ditt BMI

 kg
 cm

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?