Skip to the content

Gastric ballong

En behandling utan kirurgiskt ingrepp, där riskerna och komplikationerna är relativt få jämförelsevis med magkirurgi. Behandlingen utförs med hjälp av en liten endoskopkamera för att föra in ballongen i magen och ingreppet tar mindre än 15 minuter med vårt erfarna operationsteam.

Utöver att gå ner i vikt är huvudsyftet med Gastric ballong att hjälpa dig att ändra och uppnå ett hälsosammare beteende, som ska leda till viktnedgång samt viktstabilitet. För långvarig resultat krävs såväl strikt diet som träning.

Elipse

-Nu är den äntligen här

Elipse, en kapsel som ska sväljas.
Gå ned i vikt med en magballong.

Ingen kirurgi - Ingen endoskopisk undersökning - Inget behov av lugnande läkemedel

Hur lång tid tar det att lägga in den justerbara gastriska ballongen?

Ballongtyper

Ballongtyper

För närvarande finns det två typer av ballonger att välja mellan i: justerbar och icke justerbar. Med justerbar menas att ballongens volym kan ökas upp eller ned.

Insättning av ballongen

Insättning av ballongen

Ingreppet utförs i ett särskilt utrustat rum med senaste tekniken inom endoskopi, och insättningen av ballongen tar mindre än 15 minuter. 

Kliniken

Om oss

Gastroklinik bildades 2017 och vår vision är att vara den mest välrenommerade kirurgiska klinik i Skandinavien och bli marknadsledande inom fetmabehandling.

Gastric ballong – En säkrare metod

Gastric ballong – En säkrare metod

Liksom vid alla andra medicinska behandlingar finns även vissa risker associerade med ballongbehandling. Riskerna för komplikationer med Gastric ballong är dock sällsynta och Gastric ballong anses mycket säkrare jämförelsevis med bariatrisk kirurgi. Gastric bypass kirurgi är associerade med signifikant högre risker för allvarliga komplikationer.

Det råder konsensus om att riskerna associerade med övervikt är högre än de sällsynta riskerna som är förknippade med Gastric ballong.

Kostrådgivare och Personlig tränare

Möt Marie

Med en bakgrund i psykologi, kostrådgivning och personlig träning har Marie hjälpt många med att genomföra livsstilsförändringar som bidragit till ett hälsosamt och lyckligt liv. Som en licensierad kostrådgivare och licensierad personlig tränare fokuserar hon på att ge rätt kostråd till gastric ballongpatienter.

Är den justerbara 12 månaders ballongen ett bättre val för viktminskning?

Gastroklinikens team har utfört över 2000 ballonginläggningar i Sverige och i Danmark. Vi är den mest erfarna kliniken i hela Skandinavien. Ingreppet kan göras vid BMI högre än 27, ett enkelt och smärtfritt ingrepp utan operation.

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är den femte dödligaste sjukdomen i världen

Övervikt och fetma anses vara den femte dödligaste sjukdomen i världen. Människor med övervikt, särskilt bukfetma, löper dubbelt så hög risk för hjärtsjukdomar. Övervikt anses ett medicinskt tillstånd som oftare ses hos patienter med hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, ledvärk, sömnapné, och vissa cancersjukdomar. Redan vid fem procents viktnedgång har man kunnat dokumentera hälsovinster hos människor med diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar.

Effektiv behandling mot övervikt

Effektiv behandling mot övervikt

Gastric Ballong + Diet + Träning = 18 % viktnedgång*

Studier har visat att behandling med Gastric ballong, i kombination med kost- och träningsprogram ökar chansen betydligt att gå ner i vikt jämfört med endast diet och träning.


*Brasiliansk studie från 2016 med 40 000 patienter efter 6 månader

Framgångshistorior

Marleen

20 kg
12 månader (Spatz Ballong)

Sandra

26 kg
6 månader (Medsil Ballong)

Ole

32 kg
12 månader

Jag gick ner 30 kg på 11 månader med hjälp av en gastrisk Ballong

Kim

Beräkna ditt BMI

 kg
 cm

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?