Skip to the content

Magballong


En behandling utan kirurgiskt ingrepp, där riskerna och komplikationerna är relativt få jämförelsevis med magkirurgi. Behandlingen utförs med hjälp av en liten endoskopkamera för att föra in ballongen via munnen ner i magen och ingreppet tar mindre än 15 minuter med vårt erfarna operationsteam.

Läs mer


ESGEndoscopic Sleeve Gastroplasty (ESG) är en snittfri, endoskopisk procedur som utförs med Apollo ESG™-systemet som inte lämnar några ärr. ESG-proceduren hjälper dig att uppnå betydande, långvarig viktminskning och livsförändrande resultat.

Läs mer

Medicinskbehandling

Med vårt viktminskningsprogram får du en långsiktig viktminskning och generell hälsoförbättring utan hunger. Detta är ett komplement till andra behandlingar eller att bibehålla vikt samt kan vara alternativ om man inte vill göra kirurgi.

Läs mer

 

 


Gastroklinik Kvalitet och Säkerhet

  • ISO

  • Lex Maria

  • Läs om de 10 punkterna som förklarar varför Gastroklinik är säker

Läs mer

Varför tycker män att fetma inte är ett problem

Vår erfarenhet av viktminskningsbehandling visar att män är mindre benägna att söka medicinsk hjälp. Som ett resultat lider fler män av fler fetma komorbiditeter jämfört med kvinnor.  En ny studie visar att ännu fler män dör av komplikationer från gastric bypass-operationer än kvinnor eftersom män väntar längre med att söka hjälp, vilket leder till ett mer komplicerat hälsotillstånd än kvinnor vid operationstillfället.

Läs mer

Magballong, mediciner, till och med gastric bypass och gastric sleeve är ineffektiva om de inte kombineras med förändring av livsstil, kost, motion, sömn, stress osv.

Våra kostrådgivare

Ingrid

Enhetschef
Kost- & Träningsrådgivare, Livsstilscoach samt Personlig Tränare

Marie

Kost- & Träningsrådgivare samt Personlig tränare

 

Huda

Huda

Kost- & Träningsrådgivare samt Livsstilscoach

 

Övervikt och fetma

Bibehållande av vikt efter viktminskning

 Nästa gång du diskuterar viktminskning med din läkare, fråga efter deras lösningar för bibehållande av vikt.

Övervikt och fetma

Magballong vs. Gastric Bypass

Dödsfrekvensen inom 30 dagar efter gastric bypass var 6 gånger högre för män än för kvinnor. Gastric bypass ökar risken för självmord, med 2,7 av 1000 bariatriska patienter som begår självmord. Dessutom ökar gastric bypass risken för alkohol- och opioidmissbruk samt benfrakturer.

Gastric ballong – En säkrare metod

Gastric ballong – En säkrare metod

Liksom vid alla andra medicinska behandlingar finns även vissa risker associerade med ballongbehandling. Riskerna för komplikationer med Gastric ballong är dock sällsynta och Gastric ballong anses mycket säkrare jämförelsevis med bariatrisk kirurgi. Gastric bypass kirurgi är associerade med signifikant högre risker för allvarliga komplikationer.

Det råder konsensus om att riskerna associerade med övervikt är högre än de sällsynta riskerna som är förknippade med Gastric ballong.

Vilken är den perfekta kosten med gastrisk ballong?

Många av dem som söker gastrisk ballongterapi har redan provat flera olika dieter förut, men de förlorar antingen inte tillräckligt med vikt, har svårigheter att upprätthålla sin målvikt eller inte kan följa en diet under lång tid. Det är inte lätt att följa en diet, men där kan en magballong spela en stor roll i viktminskningen.

 

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är den femte dödligaste sjukdomen i världen

Övervikt och fetma anses vara den femte dödligaste sjukdomen i världen. Människor med övervikt, särskilt bukfetma, löper dubbelt så hög risk för hjärtsjukdomar. Övervikt anses vara ett medicinskt tillstånd som oftare ses hos patienter med hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, ledvärk, sömnapné, och vissa cancersjukdomar. Redan vid fem procents viktnedgång har man kunnat dokumentera hälsovinster hos människor med diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar.

Effektiv behandling mot övervikt

Effektiv behandling mot övervikt

Gastric Ballong + Diet + Träning = 18 % viktnedgång*

Studier har visat att behandling med Gastric ballong, i kombination med kost- och träningsprogram ökar chansen betydligt att gå ner i vikt jämfört med endast diet och träning.


*Brasiliansk studie från 2016 med 40 000 patienter efter 6 månader

Framgångshistorier

Marleen

20 kg
12 månader

Sandra

26 kg
6 månader

Ole

32 kg
12 månader

Jag gick ner 30 kg på 11 månader med hjälp av en gastrisk Ballong

Kim

Beräkna ditt BMI

 kg
 cm

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?