Skip to the content

Säkerhet

Som vid alla andra medicinska behandlingar finns även vissa risker med ballongbehandling, dock är dessa sällsynta och Gastric ballong anses mycket säkrare jämfört med bariatrisk kirurgi. Gastric bypass kirurgi är associerade med mycket högre risker för allvarliga komplikationer som det rapporteras i de flesta studierna.
Det råder åsikter om att riskerna associerade med övervikt är högre än de sällsynta riskerna som är förknippade med Gastric ballong.
Utfallet av ballongbehandlingen och säkerheten är till stor del beroende av följande faktorer:

  • Läkarna: Kompetensen hos läkaren som sätter, justerar och tar bort ballongen. (Läs mer om Dr. Mohamad) och läkaren som följer upp dig före och efter insättningen (Läs mer om Dr. Dalfi)
  • Ballongen: Kvalitén på ballongen som används (vi använder endast Europisk CE-märkta ballonger, läs mer)
  • Patient: patientens delaktighet och möjlighet att påverka.
  • Patientens kunskap om övervikt och följsamhet till ordinationerna efter insättningen av ballongen. Det är väldigt viktigt att följa läkemedelsordinationer samt kost- och träningsprogram för att garantera maximal viktnedgång, samt minska riskerna för komplikationer.
  • Patientens motivation att nå terapeutisk hälsosam vikt samt bibehålla effekten efter att ballongen tas bort.

Vanligt förekommande symptom

I början är det vanligt med buksymptom pga. ballongen i magen. Vanliga symptom och som i regel är övergående är illamående, kräkningar, smärta, sura uppstötningar, rapning, hicka och förstoppning.
Ovanstående symptom lindras och kan hanteras med hjälp av läkemedel som förskrivs före, under och efter behandlingen och i regel helt avtar efter ca. en vecka.
Hos 4 till 7 procent av patienterna kan symptomen kvarstå och man kan bli tvungen att ta bort eller minska storleken på ballongen.

Mindre vanligt förekommande men allvarliga komplikationer

Litet antal av allvarliga komplikationer har rapporterats med Gastric ballong behandling, antingen kopplade till ballongen eller ingreppet.
Ballonger som inte tas bort i tid ökar risken för läckage och kan passera ner till tunntarmen. Medan de få ballonger som spruckit har kunnat passera vidare och kommit ut, har det i enstaka fall orsakat tarmvred. Därför är det viktigt att ballongen tas ur i tid och man inte överskrider tiden som ballongen är konstruerad att ligga i magen.
De flesta ballonger fylls med sterilt vatten blandad med blå färg för att om ballongen spricker eller läcker så färgas patientens urin blått eller grönt. Detta är en försiktighetsåtgärd för att uppmärksamma patienten att omgående kontakta sjukvården och därmed undgå risken för tarmobstruktion.
Andra mindre förekommande men allvarliga komplikationer är svåra kräkningar, svår buksmärta, blödande magsår, obstruktionen i magen och perforation i magen.

Allvarliga komplikationer som är kopplade till ingreppet

De flesta allvarliga, men mindre förekommande komplikationer som är kopplade till ingreppet kan uppstå i samband med uttag av ballongen. Tex rivning av slemhinnan i matstrupen, lunginflammation, blödningar, hål på matstrupen.

Hos oss på Gastroklinik utförs behandlingarna av Dr. Mohamad Kouweik som är specialistläkare i gastroenterologi.

### Du kan använda vår Kind-app för att kommunicera med Gastrokliniks personal, och förvänta dig att få svar på dina frågor inom 24 timmar. Om du har akuta frågor eller upplever ett akut tillstånd ska du ringa vår akuta telefon tel. 010 - 330 22 25.

Intragastric ballong procedures may fill a treatment gap between medication and weight loss surgery and should be considered a standard intervention in the continuum of care for patients with obesity.

Samer Mattar, MD, ASMBS President

Gastric Ballong minskar komplikationerna efter bariatrisk kirurgi

Gastric ballong har minskat komplikationerna hos patienter som först genomgått en ballongbehandling och därefter bariatrisk kirurgi, enligt Göttig et al study. Därför kan man fundera på en ballongbehandling innan man går direkt till kirurgiska ingrepp, om du genomgått kirurgiska ingrepp kan du inte få Gastric ballong.

Nyligen har American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) godkänt Gastric ballong för övervikta patienter. Samer Mattar, MD, ASMBS President, sa i ett uttalande "Intragastric ballong procedures may fill a treatment gap between medication and weight loss surgery and should be considered a standard intervention in the continuum of care for patients with obesity."

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?