Skip to the content

Hur stort är problemet med övervikt i Sverige? Vad är det speciella med en gastriska ballong?

Ballongtyper

– Följande Gastric ballonger du kan välja mellan

För närvarande finns det två typer av ballonger att välja mellan: icke justerbara och justerbar. Med justerbar menas att ballongens volym kan ökas eller minskas. 

De som inte är justerbara är Medsil, Orbera och Lexbal. Dessa är också godkända i Europa samt CE-märkta. Dom icke justerbara ballongerna får ligga max 6 månader i magen.

Spatz ballong är den enda ballongen vars volym som kan påverkas efter insättningen. Spatz-ballong kan ligga upp till 12 månader i magen.

De flesta behöver justera ballongens storlek efter insättning för att minska ballongens volym pga. många biverkningar, eller öka ballongens storlek för att få en effekt av ballongen som varar längre. De allra flesta brukar öka storleken på sina ballonger efter 3-4 månader för en "booster"-effekt.

Icke justerbara ballonger

De flesta icke justerbara ballonger kan ligga max 6 månader i magen. Det finns numera en modell som är godkänd för 12 månader. Till den kategorin hör Medsil, Orbera och Lexbal som är godkända i Europa.

Fördelen med den kategorin av ballonger att dom är billigare. Nackdelen jämfört med den andra kategori av ballonger är att dom inte är justerbara. Vid kraftiga och långvariga biverkningar hos patienten blir man tvungen att ta ut ballongen tidigare än planerat, då läkaren inte har möjligheten att minska ballongens volym för att minska biverkningar. Det kan man göra i den andra kategorin (justerbaraI.

En annan skillnad mellan ballongkategorierna, är att ballongens effekt börjar avta efter 3-4 månader, då magen vänjer sig vid den. Här kan man inte öka storleken för att ”boosta” effekten som man göra i andra kategorin.

Orbera Balloon, Medsil Balloon & Lexbal- Ballongerna fungerar på samma sätt och kan ligga max 6 månader i magen, förutom Orbera som kan ligga upp till 12 månader. De kan fyllas mellan 400-700 ml och efter sex månader tas den ut.

Ballongens storlek vid insättning är en viktigt faktor för effektens varaktighet och viktminskning, dvs ju större man gör ballongen ju mer känner man av den och går ner i vikt. Här är biverkningarna en faktor som begränsar storleken då ju större ballongen är vid insättning ju mer biverkning får patienten. Därför rekommenderar läkaren oftast Orbera ballongen, då har läkaren möjlighet att påverka behandlingen och du kan nå bättre resultat  samtidigt som du tolererar behandlingen bättre.

Birgit gick ner 25 kg* på 6 månader!

Viktminskning varierar från person till person

Justerbar ballong

Spatz3 balloon

Denna ballong är mer lämpligt för dig som vill gå ner mer än 15 kg och fördelen att den kan ligga i magen upp till 12 månader.

Spatz ballongen är unik då den är justerbar samt har längre terapiperiod. Det är den enda ballongen som man efter insättningen, kan justera upp eller ned med hjälp av endoskopiskkamera.

I sällsynta fall har vissa biverkningar uppstått. Med Spatz är det då möjligt att minska ballongens storlek och biverkningarna minskas rejält så att du kan fortsätta din resa med ballongen.

De allra flesta brukar vilja fylla på sina ballonger för att effekten avtagit under loppet av tre-fyra månader. Ballongen fylls på på samma sätt med en endoskopiskkamera och du får en ”boost" effekt. Studier har visat att efter påfyllning kan man förlora ytterligare 5-9 kg.

Utöver ovanstående fördelar med Spatz3 ballongen är den långa behandlingstiden. Ju längre ballongen ligger i magen och fungerar, ju högre är sannolikheten att du uppnår en beteendeändring som är nyckeln till framgång i din resa efter det att ballongen tas ut.

Ballongens storlek vid insättning är en viktigt faktor för effektens varaktighet och viktminskning, dvs ju större man gör ballongen ju mer känner man av den och går ner i vikt. Här är biverkningarna en faktor som begränsar storleken, ju större ballongen är vid insättning ju mer biverkningar får du. Därför rekommenderar läkaren oftast 12 månader ballongen. Då har läkaren möjlighet att påverka behandlingen och du kan då nå bättre resultat och samtidigt som behandlingen blir lättare.

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?