Skip to the content

Innan insättning av ballong

För att nå maximalt resultat kommer läkaren att noggrant avgöra vilka förundersökningar som krävs för just dig. Förundersökningarna kan omfatta en eller flera av följande undersökningar: patientens informationsprofil, kostvanor, psykologisk konsultation  samt eventuellt röntgen av lungorna och EKG. Du ska själv förbereda dig genom att insättningsdagen fasta (dricka enbart vatten) från midnatt och helt utesluta dryck fyra timmar innan behandlingen samt inta flytande kost två dagar före behandlingen. Detta kommer läkaren också informera dig om.

 

Innan insättning av ballongen

Risker/biverkningar

Illamående och kräkningar
Vanligt förekommande biverkningar är illamående och kräkningar eller magsmärtor av varierande intensitet upp till en vecka efter insättande av ballongen. Läkaren ordinerar medicin för att minimera dessa potentiella biverkningar.

Mindre viktnedgång
Det finns en risk att patienten endast uppnår en mindre viktnedgång. Viktnedgång kan inte garanteras då patientens kostintag och motionerande/träning har en väsentlig betydelse efter behandlingen. Det är viktigt att följa läkarens kost- och motionsprogram, samt att komma ihåg att magballongen är ett hjälpmedel som ska användas i förbindelse med ändringar i kost och livsstil för en lyckad viktminskning.

Andra mindre förekommande biverkningar

 • Uppblåsthet
 • Magsår
 • Diarré
 • Reaktioner på sedation (lugnande medicin)
 • Aspirationspneumoni
 • Hål på magsäcken
 • Uppstötning

Undvik bl.a. följande mediciner

 • Magnyl eller liknande preparat.
 • Andra antiinflammatoriska mediciner såsom Ibuprofen är ej tillåtna.
 • Undvik alkohol i större mängder då det kan framkalla magsår.

Försiktighetsåtgärder
Risken för ballongtömning och tarmvred (som kan kräva kirurgiskt ingrepp) är signifikant högre om ballongen har legat i mer än 6 månader eller om den används till större mängder (större än 700ml).

Tömda enheter ska tas bort omedelbart!

 

Inte lämpad för behandlingen?

Behandlingen lämpar sig inte för patienter som:

 • Redan har en magballong
 • Tidigare har genomfört mag- eller fetamakirurgi
 • Har inflammatorisk sjukdom i mag- eller tarmkanalen
 • Har potentiell övre gastrointestinal blödningsrisk
 • Har ett stort hiatus hernia (brock i matstrupen)
 • Har en strukturell abnomritet i matstrupen eller i svalget t.ex. striktur
 • Har allvarliga motilitetsstörningar i matstrupen
 • Har en gastrisk massa (knut i magsäcken),
 • Har en allvarlig förmåga att koagulera eller har blödningssjukdom (koagulopati)
 • Har leversvikt (leverinsufficiens) eller cirrose
 • Är eller misstänks vara allergisk mot material (silikon) som magballongen innehåller
 • Har ett annat medicinskt tillstånd som inte tillåter kikarundersökning
 • Har allvarlig eller okontrollerad psykiatrisk sjukdom eller störning som kan äventyra patientens förståelse för och/eller efterlevnad av rekommendationerna
 • Har alkohol- eller drogproblem
 • De som är oförmögna eller är ovilliga att ta föreskriven protonpumpshämmande medicin undertiden man har implantatet
 • De som är oförmögna eller är ovilliga att ta delta i en läkarövervakad kost och i ett beteendepåverkande program med rutinmässig
 • Tar aspirin, antiinflammatoriska medel, blodförtunnande medel (antikoagulanter) eller andra magirriterande mediciner
 • Är gravid eller ammar
Lämpad för behandling

Lämpad för behandlingen?

 • Du är minst 18 år

 • Ditt BMI är över 28

 • Om du behöver gå ner mycket i vikt innan en stor operation, t.ex. gastric bypass.

 • Du accepterar att ta PPI-medicin så länge du har ballongen

 • Du samtycker till att arbeta med vår livsstilscoach för att hjälpa dig att göra nödvändiga förändringar av dina vanor och beteenden kring mat, träning, sömn, stress etc.

Du kan vara lämpad för att genomgå behandlingen i andra situationer också. Läkaren gör en bedömning i varje enskilt fall.

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?