Skip to the content

Kvalitet och säkerhet

Gastroklinik åtagande för överlägsen patientvård följer de högsta svenska standarderna för patientsäkerhet och kvalitet. Vi prioriterar en trygg och respektfull miljö där varje patient är unik. Vårt dedikerade vårdteam håller sig uppdaterat med de senaste riktlinjerna från socialstyrelsen för att säkerställa toppmoderna medicinska metoder. Vi skapar en öppen dialog och strävar efter att skräddarsy varje vårdplan efter individuella behov. På Gastroklinik är varje interaktion präglad av professionalism och vårt åtagande att överträffa förväntningar, vilket gör oss till en respekterad aktör i svensk sjukvård.

10 säkerhetspunkter från Gastroklinik

ISO-certifiering
Gastroklinik har anlitat ett erkänt svenskt företag för att säkerställa att vi uppfyller de högsta svenska standarderna. Vi har redan påbörjat samarbetet för att bli ISO-certifierade senast i oktober 2023..

Avvikelser och Lex Maria
Vi prioriterar att förbättra patientsäkerhet och vårdkvalitet genom att minimera risker. Vid allvarliga skador på grund av avvikelser gör vi även anmälningar enligt lex Maria.

Avvikelserapportering är avgörande för att trygga vården. Varje anställd har ansvar att rapportera upptäckta risker och avvikelser. Vi ger kontinuerlig information och återkoppling inom organisationen och utför risk- och händelseanalyser vid behov. Vid händelser där en patient har lidit allvarlig skada eller varit i fara genomför vi en objektiv utredning för att avgöra om en lex Maria-anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En komplikation som inte gick att undvika är inte en vårdskada. En behandling som inte gav önskat resultat är inte heller en vårdskada. läs mer om Lex Maria här

Kvalificerad personal
Vårt team har omfattande erfarenhet av viktminskningsbehandlingar och ger expertvård. Vår medicinska personal är högt utbildad inom endoskopiska viktminskningsbehandlingar, och vi har fyra sjuksköterskor med lång erfarenhet av gastric balloon-stöd. Vårt nutritionssupportteam har också sex års erfarenhet av livsstilsförändringar som krävs med gastric balloon. Kliniken har sex års erfarenhet och cirka 10 000 gastric balloon-placeringar, justeringar och borttagningar.

Tre platser
Gastroklinik finns på tre platser; i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa kliniker är utrustade med avancerad utrustning samt alla nödvändiga verktyg och kit för livräddande åtgärder av typ 2. Den medicinska personalen är redo att ge dropp eller andra intravenösa läkemedel till våra patienter.

Hög specialisering inom endoskopisk viktnedgång
Gastroklinik erbjuder inte gastric sleeve- och bypass-operationer utan väljer att erbjuda säkrare viktnedgångsbehandlingar som är mindre invasiva. Snart kommer Gastroklinik att börja erbjuda Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG.

Läkemedelsverket och IVO
Gastroklinik samarbetar nära med svenska medicinska myndigheter, inklusive Läkemedelsverket och IVO, för att säkerställa att medicintekniska produkter och behandlingar, inklusive deras risker, är uppdaterade.

Privat försäkring
Gastroklinik omfattas av ett privat försäkringsbolag som hanterar ersättningsärenden för våra patienter.

Engagemang för vetenskap
Gastroklinik följer de senaste kliniska studierna inom endoskopisk viktnedgång och nutritionell support.

Patientutbildning
Vi prioriterar patientutbildning genom att ge tydlig information och vägledning under hela behandlingsprocessen. Vi tillhandahåller tydlig information till våra patienter om symtom på potentiellt livshotande komplikationer, såsom ballongdeflation, gastrointestinalt hinder, sår och perforation i magsäck och matstrupe, på webbplatserna, i appen, via telefonsamtal och personligen.

Kontinuerlig övervakning
Patienterna övervakas noggrant för eventuella komplikationer. Vi är stolta över att säkerställa snabba svar genom vår dedikerade Kind app. Normalt finns två medarbetare tillgängliga på appen under arbetsdagar, och en medarbetare under helgen. Gastrokliniks personal finns tillgänglig 24/7 på den akuta telefonlinjen för akuta medicinska frågor eller önskemål. Våra patienter uppskattar bekvämligheten att kunna skriva till oss via vår dedikerade Kind app och få snabba svar inom samma dag eller senast inom 24 timmar.