Skip to the content

Guide till viktminskning

Här hittar du all information om hur du lyckas med din viktminskning.

Övervikt och fetma anses vara den femte dödligaste sjukdomen i världen. Människor med övervikt, särskilt bukfetma, löper dubbelt så hög risk för hjärtsjukdomar. Övervikt anses ett medicinskt tillstånd som oftare ses hos patienter med hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, ledvärk, sömnapné, och vissa cancersjukdomar. Redan vid 5 procent viktnedgång har man kunnat dokumentera hälsovinster hos människor med diabetes och andra fetma relaterade sjukdomar.

Gastric ballonger typer

För närvarande finns det två typer av ballonger att välja mellan i: justerbar och icke justerbar. Med justerbar menas att ballongens volym kan ökas upp eller ned.

Innan insättning

För maximalt resultat kommer läkaren att noggrant avgöra vilka förundersökningar som krävs för just dig. 

Insättning

Ingreppet utförs i ett särskilt utrustat rum med senaste tekniken inom endoskopi. Insättningen av ballongen tar mindre än 15 minuter.

Efter insättning

Efter insättning av ballong kommer du snabbare känna mättnad. Läs mer om vad du skall tänka på här.

Din nya livsstil

När din kropp blivit van vid ballongen, kan du återuppta en övervägande normal kost, dock med vissa begränsningar.

Frågor och svar

Frågor och svar

Här hittar du alla svar som kan vara till nytta när du har bestämt dig för att gå ner i vikt. 

Efter uttagning

Gastric ballong behandlingen hjälper dig att gå ner i vikt och bli av dina ohälsosamma kilon, som är fysiskt belastande och psykiskt påfrestande. Med behandlingen får du en god och stabil grund till ditt nya hälsosamma liv.

Beräkna ditt BMI

 kg
 cm

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?