Skip to the content

Elipse - en kapsel som ska sväljas

Allurion gastric ballong (fd Elipse)

Allurion magballong, en kapsel som ska sväljas.
Gå ned i vikt med en magballong.

Ingen kirurgi - Ingen endoskopisk undersökning - Inget behov av lugnande läkemedel vid inläggningen

I priset ingår:

  • Inläggning av ballongen.
  • Medicinsk vägledning och uppföljning av dietist.
  • Våg och APP till din smarttelefon (som du behåller).
  • Ytterligare 6 månaders uppföljning av dietist efter ballongen har tagits bort.
  • Gratis konsultation.

Vem är Allurion magballong till för?

Överviktiga människor med BMI på minst 27 är kvalificerade till denna behandling, efter att du har tackat ja till, och känner dig trygg med behandlingen.

När du förlorar vikt kan många kroniska sjukdomar förbättras, bland annat diabetes mellitus, högt blodtryck, sömnapné, ryggsmärta, depression, och många andra sjukdomstillstånd.

 

Allurion är en magballong, där endoskopisk undersökning inte är nödvändigt vid inläggningen. 

Magballongen, som är gjord av polyuretan, sväljs av patienten innan den fylls med 550 ml saltvatten genom en tunn kateter. Efter ungefär 4 månader kommer det resorberbara materialet i magballongen att brytas ned. Det resorberbara materialet ska vara fullständigt nedbrutet innan en utlösningsventil öppnar sig och tillåter att magballongen tömmer sig inom några minuter. Efter detta kommer den tomma magballongen att gå ut naturligt.

Allurion gastric ballong kan vara ett bra val för patienter som inte vill genomgå endoskopisk undersökning eller lokalbedövning/lugnande läkemedel.

Frågor och svar om Allurion magballong:

När läkaren ansett att Elipse är den rätta behandlingen för dig, kommer han påbörja behandlingen med ett 20-minuters poliklinisk besök. Du får svälja en kapsel som innehåller en tom ballong och en tunn kateter. När kapseln är i magsäcken fyller läkaren magballongen med vätska genom katetern. När magballongen är fylld, tar läkaren ut katetern försiktigt, och du kan lämna kliniken.

De allra flesta människor kan svälja en kapsel som innehåller Elipse magballongen utan problem. Om man skulle ha svårt att svälja kapseln kommer läkaren assistera genom att använda en tunn tråd (stål-wire), för att föra kapseln på plats - fortfarande utan endoskopisk undersökning och utan lugnande läkemedel.

De flesta patienter går ned mellan 13 och 15 kg över en 4 månaders behandling.

Magballongen fylls med 550 ml vätska.

De flesta patienter kan återgå till normala aktiviteter efter en eller två dagar, men några kan uppleva illamående, magkramper och kräkningar efter man fått magballongen. I de flesta fall kommer dessa symtom vara välkontrollerade med mediciner utskrivna av läkaren.

Det är inga specifika kostrestriktioner med en Elipse behandling. För att du ska få bästa möjliga viktminskning och upprätthålla ett gott allmäntillstånd kommer vår dietist vägleda och hjälpa dig med kosten som anpassas till just dig, din kropp och ditt mål.

Efter att kapseln legat i magsäcken ca.16 veckor, kommer en utlösningsventil öppnas, så att magballongen tömmas ut av sig själv, och sen sköljs ut på ett naturligt sätt. Så utan att det ska utföras ett ingrepp för att ta bort den.

När Elipse magballongen har passerat naturligt, kommer Elipse programmet och vägledningen från Gastroklinik teamet fortsätta i ytterligare sex månader med att hjälpa dig upprätthålla din nya livsstil. Men det är din egen insats som ska till för att kunna upprätthålla viktminskningen efter Elipse behandlingen.

Ansvarsfrånskrivning:

  • I sällsynta fall kan Allurion magballongen kräva endoskopisk eller kirurgisk ingrepp när magballongen ska tas bort. Prata med din läkare idag för att höra om denna behandling är den rätta för dig. Du kan också läsa mer på www.allurion.com

  • Resultaten kan variera från patient till patient.

 

Denna medicinska produkt är en regulerad hälsoprodukt, som i hänhåll till europeiska föreskrifter har CE-märket. © 2017 Allurion Technologies Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Börja ditt nya liv idag

Vill du också gå ner i vikt med en säker och beprövad metod?